Maandag aanstaande zal het supporterscafé geopend zijn. Vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur wordt iedereen in de gelegenheid gesteld zijn intentieverklaring voor het nemen van een seizoenkaart in te leveren.

Daarnaast kunnen mensen zich nog opgeven voor de busreis van aanstaande vrijdag naar Telstar.