Het Limburgs Dagblad heeft beslag weten te leggen op het nog niet openbare accountantsrapport over de financiële positie van Fortuna Sittard dat de gemeente Sittard/Geleen/Born/Nieuwstadt heeft laten op stellen naar aanleiding van de vraag van Fortuna aan de gemeente om garant te staan voor de lening van 4 miljoen gulden.

Hou je vast, uit dat rapport blijkt dat het liquiditeitstekort momenteel zegge en schrijven 8,9 miljoen gulden bedraagt. Dit tekort is grotendeels (8,6 miljoen) ontstaan in het seizoen 2000/2001. Gedurende het afgelopen seizoen heeft Fortuna namelijk de selectie versterkt en een trainer op non-actief gesteld zonder dat daar geld voor beschikbaar was. Op een begroting van 12 miljoen, heeft Fortuna dus een tekort van 8,6 miljoen laten ontstaan. Een budgetoverschrijding van pak ‘m beet 70% dus, dat is een knap staaltje vakmanschap. Gezien de omvang van het tekort kunnen niet alleen de tussentijdse versterkingen debet zijn aan het tekort. Er is meer misgegaan vorig seizoen. Net zoals in het seizoen 1999/2000. Ook toen ontstond er een gapend gat in de begroting dat aangevuld kon worden met het transfergeld van Hofland (10 miljoen gulden). Afgelopen zomer is er niemand voor veel geld verkocht, waardoor Fortuna nu in accute geldproblemen zit.

In dat licht bezien is het ook niet vreemd dat de gemeente Fortuna vraagt zelf 5 miljoen sponsorgeld binnen te halen vooraleerst de gemeente bereid is garant te staan voor 4 miljoen. Er is namelijk geen gat van 4 miljoen gulden, maar van bijna 9 miljoen gulden.

Mommers houdt vol dat dit geen structureel tekort is. Dus het komende jaar ontstaat er geen gat op de begroting. Als dat waar is (wat gezien de enorme omvang van de overschrijdingen in de afgelopen seizoenen heel knap zou zijn) heeft Fortuna behoefte aan een eenmalige kapitaalsinjectie van 9 miljoen gulden om uit de accute geldproblemen te komen. Welke opties zijn er beschikbaar?

1) Fortuna doet wat de gemeente haar heeft opgedragen. Regel vijf miljoen additioneel sponsorgeld, dan gaat de gemeente garant staan voor een lening van 4 miljoen gulden. Die vijf miljoen worden dan gebruikt om de kortlopende schuld af te lossen, de overige vier miljoen om de kortlopende schuld om te zetten in een langlopende schuld, waardoor de accute problemen zijn opgelost.

2) Fortuna verkoopt het Wagner&Partners Stadion. Dat zou 20 miljoen opleveren, maar ja dan ben je wel je stadion kwijt en moet je huur gaan betalen. Dat lijkt zeker niet de meest voor de handliggende oplossing.

3) Fortuna verkoopt spelers. Ook een optie, maar nu spelers verkopen betekent dat wij volgend seizoen eerste divisie spelen en dan zijn we nog verder van huis. Bovendien wie wil fors betalen voor spelers van Fortuna?

4) Fortuna verkoopt het Fortuna-aandeel in de brasserie Fortunato. Dat kan, maar levert dat zoveel op?

Voorlopig moet het meeste heil verwacht worden van de eerste optie. Fortuna is druk doende die vijf miljoen binnen te halen. Fortuna schijnt een stuk op weg te zijn, maar het volledige bedrag van vijf miljoen lijkt nog niet gehaald te zijn. Het is over twee weken aan het gemeentebestuur om te bepalen of ze vinden dat Fortuna ver genoeg gevorderd is, om garant te gaan staan voor de lening van 4 miljoen of niet. Doet de gemeente niet mee, dan komen de andere, pijnlijkere opties onvermijdelijk in beeld.