De handtekeningenactie “Pfennings moet blijven” heeft in totaal 814 handtekeningen opgeleverd.

Vandaag zullen ze persoonlijk overhandigd worden aan de man die Pfennings de wacht heeft aangezegd: Jacques Opgenoord. We zijn zeer benieuwd naar zijn reactie.