Fortuna maakte vanmiddag op haar website bekend dat de licentiecommissie op hoofdlijnen heeft besloten om het traject waarin wordt bekeken of de licentie betaald voetbal wel behouden kan worden wordt stopgezet. Dit gebeurt op basis van de vorige week ingeleverde documenten. Dat die documenten wel te laat werden ingeleverd, levert de club een boete van €30.000 op.

Extern adviseur Paul van der Kraan meldt: “We zijn er nog niet. De licentiecommissie wilt nog een aantal zekerheden inbouwen in de prognoses voor de komende seizoenen. Dat betekent dat we de aannames in onze begroting voor komend seizoen heel goed moeten onderbouwen. Realisme is het sleutelwoord”.

Van der Kraan spreekt van een plan met drie onderdelen: de juridische structuur eenvoudiger en transparanter maken conform eerdere plannen, in gesprek gaan met de crediteuren en reorganiseren om de kosten structureel verder omlaag te brengen. Wat het genoemde realisme en de reorganisatie voor een gevolgen hebben voor de begroting, het spelersbudget en de organisatie is momenteel nog niet bekend.

Bron: Fortuna Sittard