De jaarvergadering van de Supportersvereniging Fortuna Sittard ’92 is vastgesteld op dinsdag 5 oktober (aanvang: 20.00uur in het W&P Stadion).
Tijdens deze vergadering zal het zittende bestuur aftreden en zich niet meer herkiesbaar stellen. Kandidaatbestuursleden kunnen zich nog steeds melden bij het huidige bestuur en kunnen tijdens de vergadering in het nieuwe bestuur gekozen worden.

Agenda

1) Opening en mededelingen (eventueel wijzigingen of aanvullingen van de agenda);
2) Vaststellen van de notulen van de jaarvergadering van 4 november 2003;
3) Jaarverslag secretaris over het jaar 2003– 2004;
4) Jaarverslag penningmeester over het jaar 2003 – 2004;
4.1 Verslag kascommissie
4.2 Benoeming nieuwe kascommissie
5) Nao Veure;
6) Supportershome;

Pauze

7) Bestuursverkiezing
Het bestuur besluit af te treden en stelt zich niet meer herkiesbaar. Kandidaten wordt verzocht zich beschikbaar te stellen overeenkomstig de statuten van onze vereniging;
8) Gevolgen voor de supportersvereniging Fortuna Sittard ‘92;
9) Rondvraag en sluiting.