Aanstaande maandag 3 november houdt de supportersvereniging Fortuna Sittard ’92 haar jaarvergadering. Tijdens die vergadering zal onder andere het samenwerkingsverband van de supportersvereniging met Fortuna Sittard ter sprake komen en ook het algemene beleid van de supportersvereniging.
Als je daar vragen over hebt, dan moet je aanstaande maandag zeker naar het supportershome komen. De vergadering begint om 20.00uur; het supportershome gaat om 19.30uur open.
Leden van de SV en seizoenkaarthouders van Fortuna Sittard zijn van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

De complete agenda van de jaarvergadering

1) Opening en mededelingen (eventueel wijzigingen of aanvullingen van de agenda);

2) Vaststellen van de notulen van de jaarvergadering van 13 november 2002;

3) Jaarverslag secretaris over het jaar 2002 – 2003;

4) Jaarverslag penningmeester over het jaar 2002 – 2003;

4.1 Verslag kascommissie
4.2 Benoeming nieuwe kascommissie

5) Bestuursverkiezing;

5.1 Aftredend en herkiesbaar is: Jo Delil en Rinie Brands. Het bestuur stelt voor Jo en Rinie te herbenoemen voor een periode van drie jaar.
5.2 Ivo van Luxemborg trekt zich om privé-redenen terug als bestuurslid en stelt zijn functie ter beschikking.
5.3 Het bestuur stelt voor Rob Poulssen te benoemen als bestuurslid met als speciale taak coördinator busreizen.

6) Voordracht nieuwe penningmeester?;

Pauze;

7) Evaluatie samenwerking supportersvereniging en Fortuna;

8) Nao Veure;

9) Supportershome;

10) Buscommissie;

11) Rondvraag en sluiting;

Einde vergadering.