Zoals verwacht heeft Fortuna zojuist op haar website gemeld dat de club in handen komt van een Turkse investeerder. Isitan Gün krijgt met zijn investering 85% van de aandelen in handen.

Een deel van het geld (dat Gün inmiddels al naar de rekening van Fortuna heeft overgemaakt) wordt gebruikt voor de financiële afhandeling van het crediteurenakkoord. De deadline van dat akkoord werd enkele weken geleden verschoven van 1 juli naar 22 juli, morgen dus.

Gün werkte eerder bij Galatasaray en geeft aan dat het altijd al een droom was een voetbalclub te bezitten. Zijn keuze voor een Nederlandse club is volgens hem niet vreemd. Gün ziet het Nederlands voetbal namelijk als een van de grondleggers van het moderne voetbal.

Zowel de clubleiding als Gün geven aan dat de investering geen korte termijn actie is en dat het Gouden Aandeel (hierin zijn onder andere de naam en clubkleuren opgenomen) in handen blijft van de supporters. Een afvaardiging van het bestuur van het Fortuna Supporters Collectief maakte in de afgelopen dagen al kennis met de nieuwe clubeigenaar. Gün geeft bovendien aan geen ingrijpende veranderingen te zullen doorvoeren en niets aan de cultuur van de club te zullen veranderen.

Hopelijk komt met deze investering de financiële rust, die al ruim vijftien jaar lang ontbreekt, enigszins terug en kunnen we ons nu écht op hetgene gaan richten waar het uiteindelijk allemaal om draait: het voetbal.

Bron: Fortuna Sittard