De infoavond die Fortuna Sittard in allerijl gisteravond organiseerde leverde weinig nieuws op. Theo Mommers en Emmo Meijer (lid van de raad van commissarissen bij Fortuna) vertelden in feite wat we al wisten. De nood was zo hoog (hoe hoog vertelden ze niet) dat het verkrijgen van een licentie vrij kansloos was. En het gevolg daarvan is: einde betaald voetbal en een failliete club.
De hoop was gevestigd op de verkoop van het stadion, want dat zou de benodigde liquide middelen opleveren. Maar ja, wie wil dat stadion hebben? Zeker als de vaste bespeler bezig is zich zelf op te heffen door fusiegesprekken aan te gaan! En als er geen koper komt voor het stadion, is FC Limburg de laatste strohalm.
Dat leek de clubleiding een redelijk verhaal, maar daarna bleek dat de harde kern daar geheel anders over denkt: liever failliet dan uitgeleverd worden aan Roda.
Enigszins verrast door die duidelijke taal, werd besloten een enquête onder supporters die de club een warm hart toedragen (wie dat dan ook mag zijn?) te houden. De centrale vraag luidt (als ik het goed heb begrepen??): Als je moet kiezen tussen failliet gaan en fuseren, wat kies je dan?
Het bestuur zou zich committeren aan de uitslag van de enquête.