Fortuna Sittard heeft een akkoord gesloten met de banken om de 800.000euro schuld die de club heeft te herfinancieren. Met andere woorden, de bank heeft Fortuna weer wat ademruimte gegeven. De nieuwe schuldenlast zou ontstaan zijn door de vertraging rondom de afbouw van het Fortuna stadion.
Allerlei sponsoren zouden Fortuna geld hebben toegezegd als de afbouw van het stadion tot stand zou komen. Echter de gemeente Sittard-Geleen is tot dusverre niet echt voortvarend geweest om die afbouw ook daadwerkelijk mogelijk te maken, waardoor de sponsoren hun toegezegde bijdrage niet hebben overgemaakt. Fortuna had die uitgaven in zijn begroting verwerkt, waardoor er tekorten zijn ontstaan.
Of dat de hoofdreden is waarom Fortuna in geldnood is verzeild is onduidelijk. En of er nu wel schot komt in de ontwikkeling van het Fortuna stadion is evenmin duidelijk. Net zo min als de vraag of Fortuna zelf wijzer wordt van de afbouw van het stadion.
Het feit dat een bank bereid is Fortuna’s schuld te herfinancieren is wel goed nieuws. We kunnen ons haast niet voorstellen dat er nog een bank bereid is geld in Fortuna te steken, gegeven de recente historie, zonder dat er redelijke zekerheid is dat dat geld ooit nog terug kan worden betaald.

Bron: Dagblad De Limburger