De licentiecommissie van de KNVB heeft Fortuna overgeheveld van licentie categorie I naar licentie categorie II, hetgeen aantoont dat de KNVB tevreden is over het verloop van het saneringsproces van Fortuna Sittard.
De licentiecommissie heeft in de afgelopen jaren een 3-categorieën-stelsel ingevoerd. In categorie I zitten de zorgenkindjes, in categorie de probleemgevallen en in categorie III de gezonde clubs.
Fortuna is dus nog niet helemaal uit de problemen, maar volgens de KNVB wel op de juiste weg.

Bron: KNVB