Fortuna Sittard wenst te reageren op de berichtgeving in de Limbursge kranten van gisteren middels het volgende bericht, dat dus uit de koker van Fortuna Sittard komt:

Fortuna Sittard spil in plan voor duurzaamheid, leefbaarheid en werkgelegenheid

Sinds de degradatie in 2002 heeft het voortbestaan van Fortuna meermaals aan een zijden draadje gehangen. Met een revolutionair plan dat geënt is op samenwerking tussen publieke en private partijen wil de roemruchte Limburgse club de magere jaren definitief achter zich laten en de weg naar boven inslaan.

Sinds november wordt gewerkt aan de realisering van een in november ontwikkeld businessplan, dat voorziet in een structurele oplossing voor de zorgelijke positie van de club. Die positie is in de winterstop nog zorgelijker geworden door een onverwachte tegenvaller uit het seizoen 2011-2012. Algemeen directeur Martin Masset beaamt dat de nood groter is geworden, maar wil niet teveel focussen op die erfenissen uit het verleden. Als het businessplan tijdig kan worden gerealiseerd behoren de financiële problemen tot het verleden en kan Fortuna op zelfstandige wijze, zonder overheidsgeld, betaald voetbal bedrijven.

Vanuit de publiek-private samenwerking tussen overheden en marktpartijen gaat Fortuna de sleutelrol spelen op het gebied van duurzame ontwikkeling en maatschappelijke projecten. Het stadion van Fortuna en de aanpalende Sportzone, een topsportcentrum dat momenteel wordt gerealiseerd, spelen een belangrijke rol in het plan.

Het stadion wordt een expertisecentrum voor duurzaamheid. Via massale plaatsing van multifunctionele zonnepanelen wil de club energie gaan leveren aan supporters, sponsoren en de bewoners van de gemeente Sittard-Geleen en haar omliggende dorpen. De panelen kunnen tevens als luchtzuivering worden ingezet. Separaat kunnen regionale bedrijven worden ondersteund in het verminderen van de uitstoot van fijnstof. Tenslotte kan een samenwerking met ‘het Groene Net’ ervoor zorgen dat bijvoorbeeld restwarmte van de nabijgelegen Chemelot-site als veldverwarming kan gaan dienen.

Door van het huidige stadion een soort energie- annex luchtzuiveringscentrale te maken, ontstaat niet alleen een structureel verdienmodel voor de club, maar ook werkgelegenheid voor de hele Westelijke Mijnstreek.

Fortuna wil de publiek-private samenwerking tevens benutten om naar voorbeeld van het FC Twente-initiatief ‘In de wijk’ maatschappelijke projecten te realiseren. Midden jaren 90 zat de Overijsselse club in een vergelijkbare situatie dan Fortuna Sittard nu. In Enschede is een synergie ontstaan tussen FC Twente, overheid en marktpartijen. Die synergie heeft gezorgd voor meer sociale cohesie in de regio, sportieve/financiële wederopstanding  en maatschappelijke verankering van de club.

Momenteel worden gesprekken gevoerd met alle belanghebbende partijen. Het is de bedoeling dat o.a. energiefondsen en investeringen van marktpartijen ervoor zorgen dat realisatie van het innovatieve plan mogelijk wordt. Fortuna benadrukt dat alle betrokken partijen voordeel hebben bij het plan en hoopt binnen twee weken duidelijkheid te hebben.