De KNVB heeft Fortuna Sittard op basis van de meting op 1 maart 2017 ingedeeld in categorie 1 – de zorgencategorie van het betaalde voetbal. Fortuna behaalde in maart een score die categorie 2-waardig is, maar Fortuna promoveert pas naar categorie 2 als de club op twee op eenvolgende meetmomenten een categorie 2-waardige score behaalt.

Het zou de KNVB mooi hebben gestaan als de bond dit laatste zinnetje had toegevoegd aan het persbericht, maar dat mocht niet zo zijn.

Hoe dan ook, behaalt Fortuna bij de volgende meting (de club moet de stukken inleveren op 15 juni 2017) opnieuw een categorie-2 waardige score, dan zal de KNVB de club ook officieel indelen in categorie 2.

Bron: KNVB