Fortuna Sittard meldt op haar website dat de club ‘uit de financiële problemen’ is. De clubleiding heeft een definitieve oplossing gevonden voor het liquiditeitsprobleem van het afgelopen seizoen. Hierdoor kunnen alle verplichtingen die voortvloeien uit het crediteurenakkoord worden nagekomen. Ook voldoet de begroting voor het komende seizoen aan het verplichte Plan van Aanpak, dat Fortuna Sittard in een eerder stadium met de licentiecommissie van de KNVB afstemde. De accountant van Fortuna Sittard heeft de nieuwe begroting beoordeeld en geaccordeerd. De nieuwe begroting moet uiterlijk woensdagmiddag bij de KNVB zijn ingeleverd. Fortuna Sittard geeft op de eigen website aan hiervoor te zullen zorgen.

Het was geruime tijd uiterst onzeker of Fortuna Sittard bleef bestaan, omdat het crediteurenakkoord €600.000 hoger uitviel dan oorspronkelijk verwacht. Ook daarvoor zou een oplossing gevonden zijn.

Het lijkt er dus sterk op dat Fortuna voor de zoveelste keer aan de ‘dood’ ontsnapt is. Uiteraard moeten we eerst de reactie van de licentiecommissie van de KNVB afwachten.

Bron: Fortuna Sittard