Vijf van de zes spelers die een aflopend contract hebben bij Fortuna Sittard, hebben van de club een semi-prof aanbieding gekregen. Het gaat om Brusselers, Baart, Steegs, Cagnazzo en Tychon. De aanbieding is een lagere aanbieding dan hun huidige contract en heeft een sterk “take it or leave it” karakter. Met andere woorden, de spelers kunnen kiezen: akkoord gaan met de aanbieding of een andere club zoeken.
Op basis van de keuzes die deze vijf spelers zullen maken, zal Fortuna ook nog een aantal spelers op amateur-basis een contract aanbieden. Dat wil zeggen, hoe meer van die vijf een semi-prof contract tekenen hoe minder ruimte (zowel sportief als financieel) er is voor amateur contracten. De amateur contracten gaan met name naar spelers uit de eigen jeugd, maar wellicht komen er ook enkele spelers van buitenaf in aanmerking voor een amateur contract.

Bron: Fortuna Sittard