Het heeft een tijd geduurd, maar nu heeft ook de FBO, de Federatie van Betaald voetbal Organisaties, zich aan het front gemeld. De FBO, zeg maar de belangenbehartiger van de betaald voetbal verenigingen, betwijfelt of de KNVB wel in staat is om een BVO de licentie af te nemen op basis van een niet-sluitende begroting.
Volgens de voorman van de FBO, Gerard Slager, zal een rechter nooit akkoord gaan met zo’n stap van de KNVB, omdat het afnemen van de licentie gelijk staat aan een failissement van de club. En dat is nogal een stap, want daarmee raken alle werknemers hun baan kwijt en kunnen schuldeisers naar hun geld fluiten. En dat vindt Slager wel een erg rigoureuze maatregel voor een club die geen sluitende begroting indient. En Slager denkt dat een rechter daar ook zo over denkt.
Bovendien vindt Slager dat de KNVB erg onzorgvuldig omgaat met de belangen van de clubs. Eerst heeft de KNVB paniek gezaaid onder de BVO’s door bekend te maken dat het gehele betaald voetbal een schuld van 26 miljoen euro heeft, hetgeen het erg moeilijk maakte voor clubs om investeerders te lokken. En bovendien roept de KNVB al weken dat er enkele clubs zullen verdwijnen, maar de bond noemt geen namen, waardoor er erg veel onzekerheid ontstaat.
De FBO maakt zich er dan ook sterk voor dat er geen enkele BVO zal verdwijnen en dat we per 1 augustus dus gewoon met de 36 vertrouwde BVO’s verder gaan, inclusief Fortuna Sittard dus.

Bron: De Volkskrant / Limburgs Dagblad / Dagblad De Limburger