De twee Limburgse kranten denken enige duidelijkheid te hebben over het waarom van het ontslag van Verel. Geen enkele betrokkene wil voor de camera zeggen wat de exacte reden is, maar “of the record” komen er wel enkele stukjes van de puzzel boven tafel die tezamen een redelijk zichtbare puzzel vormen.
Het ontslag van Verel staat los van de sportieve problemen, maar heeft alles te maken met het autoritaire optreden van Verel richting spelers, maar ook richting de medische staf. De spelers hebben op de donderdag van het vertrek van Verel achter gesloten deuren een bijeenkomst gehouden, waar de vertrouwenskwestie (in Verel) ter sprake is gekomen. Slechts 3 van de 22 selectiespelers hebben daar aangegeven nog vertrouwen in Verel te hebben.
Ook de medische staf kon zich niet vinden in de trainingsaanpak van Verel. De waslijst aan blessures was volgens de medische staf gedeeltelijk te wijten aan de intenstieve trainingsaanpak van Verel. De medische staf zou zelfs gedreigd hebben met opstappen, als Verel niet zou inschikken.
Ook de overige leden van de technische staf zouden het niet langer meer op één lijn zitten met Verel.

Het zijn allemaal geruchten en geen feiten. Maar dat geruchtencircuit (waar de club niet wijzer van wordt) roept Fortuna natuurlijk over zichzelf af door geen openheid van zaken te geven (bron: Limburgs Dagblad / Dagblad De Limburger).