De KNVB heeft gisteren besloten het huidige categorie-systeem, waarin clubs driemaal per jaar in een van drie categorieën (onvoldoende, voldoende en gezond) worden ingedeeld, op te heffen en te vervangen door een vereenvoudigd systeem, waarin clubs eenmaal per jaar ingedeeld worden in een van twee categorieën (ongezond en gezond).

De jaarlijkse beoordeling vindt plaats op basis van de jaarcijfers (van het afgelopen seizoen) en prognoses (voor het volgende seizoen) van elke club. Wordt een club ingedeeld in de ongezonde categorie dan licht de KNVB de club door (een clubontwikkelscan) en op basis van de bevindingen moet de club een plan van aanpak opstellen. Ook moet een club in de ongezonde categorie bekend maken dat het in die categorie zit.

Verder wenst de KNVB paal en perk te stellen aan negatieve eigen vermogens van clubs. Heeft een club een negatief eigen vermogen dat groter is dan 25% van de netto omzet van de club, dan moet dat negatieve eigen vermogen in het volgende seizoen met minstens 5% afnemen. Lukt dat twee seizoenen op rij niet, dan raakt de club een punt kwijt op de ranglijst.

Fortuna heeft natuurlijk een rijke historie wat betreft het oude categorie-systeem. Meestentijds zaten we in categorie 1; Fortuna was ook de eerste club die een puntenstraf kreeg op basis van het systeem en nu Fortuna uit categorie 1 is, heft de KNVB het systeem op!

Bron: KNVB