This Day in History: 1926-03-31

VV Sittard valt uiteen. VV Sittard stapt van de Roomsch-Katholieke Federatie over naar de Nederlandsche Voetbal Bond; een gedeelte van de leden is het daar niet mee eens en richt een nieuwe club op die in de Roomsch-Katholieke Federatie actief blijft. Nieuwe naam: De Spartaan (een paar maanden later Sittardsche Boys).