Het meest recente reddingsplan dat Fortuna uit de financiële problemen zou moeten halen, moet eerst getoetst worden door de Europese Commissie in Brussel.
Het probleem ligt in de kwijtschelding van 75% van de niet betaalde OZB. Deze kwijtschelding kan gezien worden als overheidssteun en dit laatste wil de Europese Commissie zoveel mogelijk aan banden leggen.
De totale toetsingsprocedure kan maanden gaan duren. Die tijd heeft Fortuna echter niet. In hoeverre dit probleem nu doorslaggevend is voor het welslagen van de totale saneringsoperatie, is momenteel nog niet geheel duidelijk.

Bron: Limburgs Dagblad / Dagblad De Limburger