De gemeenteraad van Sittard/Geleen/Born/Nieuwstadt beslist aanstaande donderdag in een speciale raadsvergadering over de garantstelling voor de lening die Fortuna Sittard wil aangaan. Gisteren is het het College van B&W niet gelukt een nieuw voorstel ter goedkeuring aan de raad voor te leggen. In deze extra raadsvergadering komt slechts één onderwerp ter sprake: de garantstelling. Het College van B&W is nu bezig een voorstel te schrijven. Fortuna heeft de afgelopen week niet stil gezeten en gepoogd het College van B&W ervan te overtuigen dat de garanties die Fortuna heeft voor de 4,4 miljoen gulden additioneel sponsorgeld hard zijn. Toch zal het tot donderdag onduidelijk blijven of de raad akkoord gaat met de garantstelling.
Overigens begint het voor Fortuna kort dag te worden. Fortuna moet voor 24 september duidelijkheid hebben, want vanaf die dag komt Fortuna in betalingsproblemen als er geen nieuwe geldbron kan worden aangeboord (bron: Limburgs Dagblad).