Fortuna legt vandaag de laatste hand aan het crediteurenakkoord waaraan de club al een tijdje werkt. Het probleem is niet zozeer het akkoord zelf, maar de financiele consequenties die eruit voortvloeien. Fortuna verplicht zich namelijk om 35% van de totaalschuld direct uit te betalen als de schuldeisers afzien van het restant. Het gaat hier over schulden opgebouwd voor de start van het seizoen 15/16.

In april ging Fortuna ervan uit dat de schuld 1,35 miljoen bedroeg. In mei vielen er enkele lijken uit de kast en bleek de schuld groter te zijn, waardoor het uit het crediteurenakkoord voortvloeiende gedeelte dat moet worden uitbetaald ook opliep. Fortuna vecht momenteel om de extra kosten afgedekt te krijgen.

Komende woensdag moet Fortuna de begroting voor het seizoen 16/17 aanleveren bij de licentiecommissie van de KNVB plus bewijs van een akkoord over de schulden uit het verleden. Aangezien die stukken door een accountant goedgekeurd moeten worden, denkt Fortuna dat er vandaag een akkoord moet liggen, zodat de accountant voldoende tijd heeft om de stukken te accorderen.

Bron: Fortuna Sittard