Fortuna Sittard heeft het strafbankje van de licentiecommissie van de KNVB verlaten. Fortuna promoveerde namelijk onlangs van categorie 1 (clubs in zwaar weer) naar categorie 2 (zorgenkindjes). De club staat niet langer onder curatele van de KNVB en hoeft dus niet meer voor elke uitgave (boven 50.000euro) toestemming te vragen aan de KNVB.
Kortom, de KNVB is tevreden over de uitvoering van het plan van aanpak dat is opgesteld om de financien in Sittard weer op orde te krijgen.

Bron: Fortuna Sittard