Fortuna is vanzins het W&P stadion te verkopen. De club ziet dat als één van de mogelijkheden om aan de broodnodige financiële middelen te komen om het komende seizoen nog een sluitende begroting te kunnen indienen bij de KNVB.
Als gevolg van de nakende degradatie zullen de inkomsten van de club sterk teruglopen, terwijl de daling in de uitgaven niet even groot zal zijn. Nu de KNVB de regels om in aanmerking te komen voor een licentie gaat aanscherpen zou Fortuna dus wel eens in de problemen kunnen komen.
De verkoop van het stadion is een optie om de ergste problemen het hoofd te bieden. Dat wil zeggen, dan moet er wel iemand bereid worden gevonden om het stadion van de club over te nemen. En we verwachten niet dat de gegadigden de deur bij de club zullen platlopen…
Projectontwikkelaar 3W nam recentelijk de braakliggende terreinen rondom het stadion over van Meulen Bouw, maar 3W nam niet de exploitatie van de ruimtes onder het stadion over. En dat geeft te denken over de rendabiliteit van dat stadion.
Wil Fortuna de opbrengst van het stadion nog gebruiken om een sluitende begroting voor het seizoen 2002/2003 in te dienen dan zal de club het stadion voor 1 augustus verkocht moeten hebben, want dan moet de begroting ingediend zijn bij de KNVB.
Mommers geeft aan dat er verschillende gegadigden zijn om het stadion over te nemen. Maar ja waren er niet ook verschillende gegadigden om een samenwerkingsverband met ons aan te gaan? (bron: Limburgs Dagblad / Dagblad De Limburger)