Het College van B&W heeft vanmiddag vergaderd over hoe om te gaan met de kritiek van de gemeenteraadsleden over de rol van de gemeente Sittard-Geleen in het reddingsplan voor Fortuna Sittard. De raadsleden hebben duidelijk gemaakt dat zij het niet accepteert als de gemeente opnieuw financieel betrokken raakt bij Fortuna Sittard, zoals in het bereikte akkoord het geval is.
Het College heeft besloten het bereikte akkoord niet te ondertekenen en terug te willen keren naar de onderhandelingstafel, waarmee het bereikte akkoord dus van de baan is. De onderhandelende partijen moeten dus opnieuw aan tafel om uit te zoeken wie er voor 1,75 miljoen euro garant gaat staan (niet de gemeente) en hoe de schulden achter de gemeentelijke garantstelling van 2,8 miljoen euro onmiddellijk kunnen worden afgelost.