Voorzitter Coenen heeft de brief van de gemeente ontvangen. Coenen doet verder geen uitspraken over de inhoud van de brief, maar volgens het LD moet Fortuna eerst een degelijk meerjarenplan presenteren waaruit blijkt dat de club ook op langere termijn goede overlevingskansen heeft, voordat de gemeente wil overwegen garant te gaan staan voor de lening.
Toch is onduidelijk of de gemeente überhaupt bereid is om garant te staan voor de lening ook als Fortuna een degelijk beleidsplan presenteert. De partijen Groen Links (coalitiepartij) en Groot Born (oppositiepartij) zijn duidelijk tegen de garantstelling terwijl de andere partijen slechts akkoord willen gaan als er unanimiteit is in de raad.
Hoe dan ook, voor september worden geen beslissingen meer genomen, want de gemeenteraad is tot dan op vacantie (bron:Limburgs Dagblad).