Zondagavond, ik kijk samen met mijn vader naar De Wedstrijden. Op zich niets opzienbarends, ware het niet dat mijn vader normaliter niet wakker ligt van een gemiddeld Eredivisietreffen en dus zijn rust neemt. Zo niet gisteren. Met verbazing/verbijstering kijkt hij naar het randgebeuren bij ADO Den Haag-Vitesse.

Zo’n tweehonderd op een dolgedraaide zwerm bijen gelijkende Hagenezen bestormen vanaf Midden Noord het speelveld. Enkele spelers, waaronder Vreven en Mols, proberen de gefrustreerde supporters tot de orde te roepen en ieder geval zover te krijgen dat ze van het veld afgaan. Maar dat is vergeefse moeite. Een storm in een glas water kun je het zeker niet meer noemen, daarvoor is er teveel aan de hand in Den Haag. Dat er uiteindelijk niemand wegkomt met enig lichamelijk letsel, mag ook een signaal zijn dat pro-aktieve supporters geen wilde beesten zijn.

Ondertussen referreer ik bij mijn vader vast aan de voor maandag 27 november geplande Supportersinformatieavond in het W&P Stadion. Ook bij Fortuna is van een storm in een glas water al in geen tijden meer sprake. Ook hier is daarvoor teveel gebeurd. Mijn vader beaamt dit met een korte hoofdknik. Het is inmiddels een feuilleton met een substantieel aantal afleveringen.

In de meeste recente moest technisch manager-hoofdtrainer Frans Körver uiteindelijk ferm bakzeil halen ten opzichte van de supporters en vooral zijn eigen selectie. Körver botste met aanvoerder en publiekslieveling Mels van Driel en eiste op hoge poten ontslag van laatstgenoemde bij directeur Hans Airkes Erkens. Ondertussen had een sterke vijfde colonne zich gemobiliseerd om Van Driel te steunen. En die steun wierp zijn vruchten af. Van Driel, één met de pro-aktieve supporters, mocht zijn heropwachting maken op het trainingsveld, zeer tegen de zin van Körver. Die liet dat ook blijken jegens de media, maar hij kreeg uiteindelijk Van Driel niet buiten. Sterker nog, Mels speelt sinds afgelopen vrijdag weer met de hem toekomende aanvoerdersband.

Körver zwijgt de situatie verder dood, maar zijn autoriteit brokkelt met de week meer af. Met pijn in de ogen en tandenknarsend zal ook Körver afgelopen vrijdag bovendien de zes meterslange spreekbanden met daarop de tekst  “SUPERMELS” hebben waargenomen. Een fraai staaltje samenwerking en solidairiteit tussen verschillende supportersgroeperingen. Voor Körver een zoveelste statie op zijn lijdensweg. Hij lijkt naar het einde van zijn trainersbestaan te snakken.

Niemand anders dan de heren Erkens en Körver zelf hebben voor de aanleiding tot de huidige onrust binnen Fortuna gezorgd. Maar daar waar Körver voorspelbaar is in zijn handelwijze, hult Erkens zich bij voorkeur in nevelen. Maandenlang communiceerde hij ofwel botweg in het geheel niet met de eigen aanhang of blonk hij uit in het afbekken van supporters. Dezelfde handelwijze hanteert Erkens inmiddels ook bij de pers. Het aantal malen “niet bereikbaar voor commentaar” is legio. Het is een publiek geheim dat de vriendenkring van de man er zowel binnen als rondom de club aanzienlijk mee verkleind is.

De explosie van supportersongenoegen met alle gevolgen vandien moet voor Erkens dan ook als een geschenk uit de hemel zijn gekomen. Of zou hij alvast zijn vrienden Kuijer en Hendriks uit het Donkere Oosten hebben geraadpleegd? Laatstgenoemd voerde ooit in het stadion van de club uit Heerlen een volstrekt misplaatste show op door rond te paraderen in een kogelvrij vest.

Hoe dan ook, op Erkens’ initiatief moet er in allerijl ineens een soort vooroverleg worden gearrangeerd. De mensen rondom de nieuw op te richten SV, – ze is er overigens nog (steeds) niet, dat terzijde – de supportersitesmakers, alsmede enkele onafhankelijke supporters werden heden uitgenodigd voor een als gememoreerd vooroverleg, waarbij ook Erkens en Körver zullen aanschuiven. Ineens is er Erkens dus wel veel aan gelegen om te communiceren. Een staaltje crisispolitiek van jewelste, Erkens in de rol van de Grote Vredestichter?

Nee, geenszins, alles behalve dat! Als Erkens zo zelfverzekerd was, dan ging hij niet achter de ruggen van de mensen die hij maar wat graag wel als supporters betitelt, de zeg maar niet-pro-aktieven, hals-over-kop een soort vooroverleg aan met de mensen die hem een doorn in het oog zijn. Blijkbaar past deze Erkens veel meer in de rol van de Kat in het Nauw. En die maakt rare sprongen. Zo slaagde hij er ook in al om de pers de toegang tot de Supportersinformatieavond van aanstaande maandag 27 november te weigeren. Pers niet welkom? Sorry, maar een perscensuur in een sociaal-democratie past niet geheel.

Het wijst er steeds meer op dat Erkens zijn autoritaire positie ten koste van alles zal proberen te handhaven. Erkens zal proberen de rijen gesloten te krijgen om er vervolgens aanstaande maandag een nietszeggend avondje van te maken, waarbij iedereen in alle pais en vree met elkaar omgaat. Om vervolgens later weer het geëffende pad te betreden. Harry Slinger bezong het ooit op pakkende wijze.

Leuke poging van Erkens, maar hij komt er niet mee weg. Maandag zal hij o.a. mogen uitleggen waarom een schrikbarend deel van de begroting (naar verluid gaat het om een bedrag van > 1 miljoen Euro) niet gedekt is, waarom commissaris Abelshausen bezig is met een aftocht, waarom de afbouw van het stadion in een inpasse verkeert en of hij de waarheid heeft gesproken over de door zijn vriend Kuijer zo gewenste participatie in een Jeugdacademie. Ook dit wordt niet zomaar van tafel gevaagd in een avondje met een ons-kent-ons-sfeertje in een achterafkamertje op het Nationaal Sportcentrum.

Wat echter ook de uitkomst van dit vooroverleg mag wezen, zijn geschonden vertrouwenspositie zal Erkens er geenszins mee kunnen oppoetsen. Een geschonden blazoen verdwijnt niet ineens door het prediken van vreedzame coëxistentie.

Gegroet,

TMD